Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

5 kroków |

do cyberbezpieczeństwa

mic logo 1
Czy zastanawiałeś się, jak zwiększyć cyberbezpieczeństwo swojej firmy bez dużych inwestycji?
Wybierz nasze kompleksowe usługi cyberbezpieczeństwa w formie abonamentu miesięcznego!
Pakiet usług |
KROK 1 | Zarządzanie dokumentacją

W przypadku wdrożenia standardów takich jak normy ISO, wymagania prawne czy wymagania branżowe, zasady związane z dokumentacją są skomplikowane i wymagają odpowiedniej wiedzy.

KROK 2 | Testy penetracyjne

W czasach, gdy większość organizacji polega na cyfrowych rozwiązaniach w codziennej pracy, zabezpieczenia firmy to coś więcej niż alarm przeciwwłamaniowy.

Nie czekaj, aż sieć Twojej firmy zostanie zaatakowana – przeprowadź już teraz odpowiednie testy penetracyjne i zabezpiecz się przed niepotrzebnymi stratami!

KROK 3 | Skanowanie podatności

Skanowanie pod kątem luk w zabezpieczeniach.

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jakie luki w zabezpieczeniach mogą się pojawiać w Twoim systemie, oprogramowaniu lub konfiguracji?

Jeśli Twoja odpowiedź to „nie” – czas zastanowić się jak się do tego przygotować.

KROK 4 | Zarządzanie logami

Weryfikacja poprawnego gromadzenia i korelacji danych

W nieuporządkowanej szafie z dokumentami ciężko jest znaleźć konkretny dokument lub zauważyć jego brak.

Dokładnie tak samo jest z danymi w Twojej firmie!

KROK 5 | Usługi SOC

Analiza w czasie rzeczywistym.

Jeśli Twoja firma posiada monitoring fizyczny w celu bezpieczeństwa pracowników i mienia, dlaczego jeszcze nie skorzystałeś z tego samego rozwiązania dla swojej sieci?

5 kroków do cyberbezpieczeństwa

KROK 1 | Zarządzanie dokumentacją

Aby osiągnąć oczekiwaną dojrzałość firmy:

 • nasi specjaliści przeanalizują istniejącą dokumentację Państwa firmy;
 • ocenią poziom jej dojrzałości i wskażą braki wymagające uzupełnienia;
 • otrzymają Państwo również konkretną listę działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami;
 • nasz zespół skupi się również na analizie schematów sieciowych, topologii sieci, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania;
 • zbadamy organizację kontroli dostępu do zasobów, kont użytkowników, ról oraz uprawnień w systemach IT . W ten sposób gromadzimy kompleksową wiedzę na temat stanu bezpieczeństwa infrastruktury IT organizacji oraz identyfikujemy wymagające uzupełnienia braki w dokumentacji.

5 kroków do cyberbezpieczeństwa

KROK 2 | Testy penetracyjne 

Bezpieczeństwo infrastruktury IT stało się kluczowe w funkcjonowaniu firm i wymaga skutecznej identyfikacji słabych punktów, które następnie należy wzmocnić.

Dlatego wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom w wielu organizacjach, Smartech-IT oferuje kompleksowe usługi wykonania testów penetracyjnych, których wyniki jasno wskażą słabe punkty oraz  jak firma powinna chronić się przed atakami cybernetycznymi w tym konkretnym miejscu.

Poprzez przeprowadzanie symulacji ataków cybernetycznych na infrastrukturę IT naszych Klientów:

 • poznajemy słabości zabezpieczeń i skutecznie je wzmacniamy;
 • identyfikujemy elementy infrastruktury IT podatne na włamania i dzielimy się najskuteczniejszymi metodami ich zlikwidowania lub zminimalizowania.

5 kroków do cyberbezpieczeństwa

KROK 3 | Skanowanie podatności

Skanowanie luk możliwe jest dzięki wyspecjalizowanym narzędziom, które pozwalają zidentyfikować pojawiające się każdego dnia podatności w systemach, sieciach i aplikacjach używanych w Twojej firmie.

Smartech-IT oferuje usługi ciągłego monitorowania Twoich systemów oraz priorytetyzowania wykrytych luk w bezpieczeństwie.

Nasz zespół specjalistów bezpieczeństwa cybernetycznego pomoże Ci w terminowym usuwaniu krytycznych podatności i uniknięcia skutecznych ataków.

Ciągłe monitorowanie systemów firmy to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania incydentom oraz włamaniom do infrastruktury IT. Poprzez skanowanie systemów, oprogramowania oraz konfiguracji pod kątem znanych luk i słabości w zabezpieczeniach jesteśmy w stanie skutecznie przeanalizować w Państwa organizacji potencjalne zagrożenia i im zapobiec.

5 kroków do cyberbezpieczeństwa

KROK 4 | Zarządzanie logami

Poprawne gromadzenie i weryfikacja korelacji danych związanych z dziennikami zdarzeń (log files) jest kluczowa dla zabezpieczenia Twojej firmy.

Eksperci Smartech-IT mogą kompleksowo przebadać obraz stanu bezpieczeństwa Twojej organizacji poprzez:

 • monitorowanie sieci;
 • gromadzenie odpowiednich plików logów;
 • ruchu sieciowego i alertów sieciowych;
 • oraz posiadanych przez Ciebie systemów bezpieczeństwa.

W ten sposób umożliwiamy Ci wgląd w realny stan systemu i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących Twojej infrastruktury.

5 kroków do cyberbezpieczeństwa

KROK 5 | Usługi SOC 

Analiza w czasie rzeczywistym.

Smartech-IT oferuje analizę w czasie rzeczywistym oraz wykrywanie incydentów bezpieczeństwa poprzez stałą analizę zebranych i skorelowanych danych.

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej analityki oraz informacji o zagrożeniach, jesteśmy w stanie dla naszych Klientów wykrywać i ustalać priorytety incydentów w oparciu o ich wagi i potencjalny wpływ na działalność organizacji.

Nasza usługa umożliwia identyfikację potencjalnych incydentów bezpieczeństwa
i zagrożeń w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką reakcję i minimalizację szkód wynikających z ataków.

Audyty cyberbezpieczeństwa 

Raportowanie i zalecenia po każdym kroku

Klient otrzyma raporty zawierające szczegółowe ustalenia, w zakresie zidentyfikowanych słabych punktów, zagrożeń w posiadanej infrastrukturze przetwarzania danych oraz kluczowe obszary Klienta wymagające poprawy.

Do raportów dołączone zostaną zalecenia, które wskażą zarówno działania możliwe do realizacji od zaraz lub będą do wykorzystania w budżetowaniu środków na kolejne lata. Raporty i zalecenia będą również stanowiły materiał wejściowy do planowania strategii podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w organizacji.

Dobrze wiemy, że dla wielu naszych Klientów nasza praca i jej wyniki mogą być niejasne lub czasem brzmieć jak techniczny żargon. Dlatego każda nasza usługa obejmuje dokładny, jasny raport, w którym otrzymasz zaawansowane grafy z przystępnie napisamymi wyjaśnieniami.

W prosty dla Państwa sposób podzielimy się wynikami naszych
analiz i zaleceniami, których wprowadzenie podniesie poziom
zabezpieczeń w Państwa organizacji.