Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Detect . Defend . Disseminate . Destroy . Regroup . Reforge

Filozofia 4D-R2 / 04. ELIMINACJA

wewnętrzne / zewnętrzne zagrożenia i słabości
personel, informacje, własność intelektualna i zasoby organizacji.
Szczegółowe informacje o incydencie dla upoważnionego personelu w celu uzyskania dalszych instrukcji
04
Eliminacja (tu jesteś)
Zagrożenia wewnętrzne / zewnętrzne.
IT/Cyber personel, kadra zarządzająca, C-Suite.
Zasady organizacji, szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i infrastruktury
01
Wykrywanie

wewnętrzne / zewnętrzne zagrożenia i słabości.

02
Obrona

personel, informacje, własność intelektualna i zasoby organizacji.

03
Rozpowszechnianie

Szczegółowe informacje o incydencie dla upoważnionego personelu w celu uzyskania dalszych instrukcji

04
Eliminacja

Zagrożenia wewnętrzne / zewnętrzne.

05
Przegrupowanie

IT/Cyber personel, kadra zarządzająca, C-Suite.

06
Modyfikowanie

Zasady organizacji, szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i infrastruktury

Działania

Drużyna Czerwono-Czarna
Zbieranie danych wywiadowczych
Komunikacja z kadrą zarządzającą
Zgłoś / zamknij zagrożenie

Zagrożenie / baza atakujących

Lokalizacje

Główna siedziba
Biura satelitarne / dodatkowe lokalizacje oddziałów
Dom (telepracownik)
Terytorium Państwa

Sieci

Fizyczn
Bezprzewodowe
Dostęp zdalny Wirtualna sieć prywatna (VPN)

Serwery

Fizyczne
Chmura (AWS / IBM / AZURE)

Dodatkowe aktywa

Dostawcy internetu
Sprzęt IT
Dane konta bankowego
Geolokalizacja / pozycja
Identyfikacja/powiązane
Dane/sprzęt wojskowy
Dodatkowe dane indywidualne
Urządzenia elektryczne