Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

SOC - Centrum
Cyberbezpieczeństwa |

mic logo 1

Platforma bezpieczeństwa SmartSOC wykrywa i bada włamania, tożsamości i priorytetyzuje luki w zabezpieczeniach oraz monitoruje środowiska chmurowe i lokalne. 

Monitorujemy bezpieczeństwo i badamy zdarzenia w trybie 24/7/365.

Usługi SOC |

Monitorowanie bezpieczeństwa

Monitorujemy bezpieczeństwo przy użyciu wbudowanch narzędzi, które upraszczają i przyspieszają wykrywanie zagrożeń. W momencie wykrycia są one rewidowane przez naszych specjalistów i przekazywane do odpowiednich jednostek w SmartSOC. 

Dowiedz się więcej →

Zarządzanie zagrożeniami

Konsolidacja funkcji wykrywania zagrożeń, takich jak IDS sieci i IDS hosta, z szczegółowymi informacjami o zasobach, ciągłą oceną podatności i monitorowaniem zachowań zapewnia kompleksowy widok umożliwiający szybką i skuteczną reakcję.

Dowiedz się więcej →

Zarządzanie podatnościami

Przeprowadzamy analizę zagrożeń zarządzanego procesu, aby pomóc wykrywać nieznane exploity w Twojej sieci, urządzeniach, serwerach, aplikacjach internetowych, bazach danych lub innych zasobach.

Dowiedz się więcej →

Bezpieczeństwo sieci

Aby zabezpieczyć swoją sieć, najpierw musimy wiedzieć, co chronić. W ciągu kilku minut wykryjemy, dokonamy inwentaryzacji i zaczniemy monitorować Twoją sieć.

Dowiedz się więcej →

Zarządzanie dziennikami

Automatycznie przeprowadzamy zaawansowaną analizę, generując znormalizowane zdarzenia i korelując je w celu uzyskania „inteligencji”, ostrzegającej nas o wszelkich zagrożeniach stojących przed Twoim środowiskiem.

Dowiedz się więcej →

Jak pracujemy 

Czym jest SmartSOC?

SmartSOC jest projektem firmy Smartech IT. Jest to centrum operacji bezpieczeństwa, dowodzone zespołem specjalistów ds. Bezpieczeństwa Informacji odpowiedzialnych za obronę firm i instytucji przed cyberatakami.

SmartSOC działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z pracownikami pracującymi w systemach zmianowych, dzięki czemu systemy naszych klientów nigdy nie pozostaną bez ochrony.

Centrum cyberbezpieczeństwa 

Strategia SmartSOC
Ochrona

Monitorowanie urządzeń organizacji pod kątem oznak incydentów bezpieczeństwa jest głównym obowiązkiem SmarTech IT w celu ochrony baz danych, komputerów stacjonarnych i serwerów.

Usługa ochrony SmarTech obejmuje

  • polowanie na zagrożenia,
  • monitorowanie systemu,
  • tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie.
Wykrywanie

W przypadku wykrycia incydentu centrum operacyjne bezpieczeństwa podejmuje niezbędne środki w celu usunięcia ryzyka, ograniczenia szkód i ochrony systemu przed podobnymi incydentami w przyszłości.

Dodatkowo obowiązki naszego SOC w zakresie wykrywania obejmują

  • wykrywanie zasobów i zarządzanie nimi,
  • ciągłe monitorowanie zachowania systemu,
  • konserwację dziennika aktywności i audyt zgodności.
Zapobieganie

SmarTech IT będzie również pracować nad wzmocnieniem taktyk zapobiegania incydentom przed wykryciem luk w zabezpieczeniach.

Odbywa się to poprzez

  • ciągłe działania w zakresie analizy zagrożeń,
  • badania,
  • rozwój systemu i aktualizacje,
  • prowadzeniem szkoleń w zakresie bezpieczeństwa personelu.

Spacer po SmartSOC

zobacz jak wygląda nasza siedziba
Nasi Specjaliści |

Podejście, które podejmujemy, aby dostosować nasze SOC do celów biznesowych, polega na wyborze członków zespołu z różnym zapleczem technicznym. 

Na przykład SmartSOC ma menedżera, który nadzoruje wszystkich członków zespołu, ale sam zespół będzie obejmował różne osoby reagujące na incydenty, śledczych sądowych, audytorów zgodności, analityków bezpieczeństwa, inżynierów i łowców zagrożeń.