Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Certyfikaty |

mic logo 1
Jednym z głównych celów strategicznych Smartech-IT jest ciągłe podnoszenie jakości procesów wewnątrz organizacji oraz standardów bezpieczeństwa.
Certyfikaty, które posiadamy, są potwierdzeniem, że podejmowane przez nas działania są zgodne ze światowymi standardami.

Usługi |

ISO 22301:2019

SmarTech-IT jest certyfikowany zgodnie z ISO 22301:2019. Zakres tego programu certyfikacji dotyczy wszystkich działań firmy oraz produktów i usług, które SmarTech-IT dostarcza klientom na całym świecie. Program ISO 22301 potwierdza, że ​​systemy zarządzania ciągłością działania firmy zostały zaprojektowane, wdrożone i zarządzane zgodnie z uznanymi na całym świecie najlepszymi praktykami w celu ochrony systemów informatycznych i aktywów zarówno klientów, jak i firmy. 

Wyświetl dokument certyfikacyjny →

ISO 27001:2013

SmarTech-IT posiada certyfikat zgodności z ISO 27001:2013. Zakres tego programu certyfikacji dotyczy wszystkich działań firmy oraz produktów i usług, które SmarTech-IT dostarcza klientom na całym świecie. Program ISO 27001 potwierdza, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) firmy został zaprojektowany, wdrożony i jest zarządzany zgodnie z uznanymi na całym świecie najlepszymi praktykami w celu ochrony systemów informatycznych i aktywów zarówno klientów, jak i firmy. Wielofazowy audyt zgodności został przeprowadzony przez Techno iQualityHub Innovations (TiQHUB). 

Wyświetl dokument certyfikacyjny →

ISO 9001:2015

SmarTech-IT posiada certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2015. Zakres tego programu certyfikacji dotyczy wszystkich działań firmy oraz produktów i usług, które SmarTech-IT dostarcza klientom na całym świecie. Norma ISO 9001 określa wymagania dotyczące solidnego formalnego systemu zarządzania jakością. Organizacje, które przestrzegają tego standardu, wykazują zdolność do ciągłego dostarczania produktów i usług, które spełniają lub przekraczają wymagania klientów i przepisy. Wielofazowy audyt zgodności został przeprowadzony przez Techno iQualityHub Innovations (TiQHUB).

Wyświetl dokument certyfikacyjny →

CompTIA Security+
Osoby posiadające certyfikat CompTIA Security+ posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania podstawowych funkcji bezpieczeństwa wymaganych w każdej roli w cyberbezpieczeństwie. Specjaliści CompTIA Security+ wiedzą, jak identyfikować i rozwiązywać potencjalne zagrożenia, ataki i luki w zabezpieczeniach oraz opracowali techniki zarządzania ryzykiem, ograniczania ryzyka, zarządzania zagrożeniami i wykrywania włamań.
CompTIA Network+
Zdobywcy certyfikatu CompTIA Network+ posiadają umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów, konfigurowania i zarządzania sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi w firmach na całym świecie. Specjaliści CompTIA Network+ wykazali się umiejętnością projektowania i wdrażania funkcjonalnych sieci, konfigurowania, zarządzania i konserwacji podstawowych urządzeń sieciowych, wdrażania zabezpieczeń sieciowych i rozwiązywania problemów z siecią.
CISA / ISACA
Certyfikat CISA jest znany na całym świecie jako standard osiągnięć dla tych, którzy audytują, kontrolują, monitorują i oceniają technologie informatyczne i systemy biznesowe organizacji. Kwartalnik IT Skills and Certifications Pay Index (ITSCPI) Foote Partners umieścił CISA wśród najbardziej poszukiwanych i najlepiej płatnych certyfikatów IT.
CRISC / ISACA
Certyfikat ISACA Certified in Risk and Information Systems Control™ (CRISC®) wskazuje na doświadczenie w identyfikowaniu i zarządzaniu ryzykiem informatycznym w przedsiębiorstwie oraz wdrażaniu i utrzymywaniu kontroli systemów informatycznych.
CISM / ISACA
Certyfikacja ISACA Certified Information Security Manager® (CISM®) wskazuje na doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, opracowywaniu programów i zarządzaniu nimi, zarządzaniu incydentami i zarządzaniu ryzykiem.
CISSP / ISSMP Management

Certyfikat dla pracowników, którzy specjalizują się w tworzeniu, prezentowaniu i zarządzaniu programami bezpieczeństwa informacji oraz wykazują umiejętności zarządzania i przywództwa.

ISO/IEC 27001:2017
Certyfikat Audytora Wiodącego ISO/IEC 27001 oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS). Certyfikat upoważnia realizować audyty bezpieczeństwa systemu informacyjnego który musi spełnić szczegółowe wymagania określone przez dyrektywy, ustawy, normy i rozporządzenia. Certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną DEKRA.
iso-2019
lo8
lo7
lo10
lo9
lo1
lo3
lo2
log-6
lo-5