Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Aktualności |

Co musisz wiedzieć o cyber bezpieczeństwie?

Zagadnienie cyberbezpieczeństwa nabiera na znaczeniu. Postępująca digitalizacja sprawia, że coraz powszechniej korzystamy z urządzeń z dostępem do sieci.

Jak zadbać o kwestię cyberbezpieczeństwa?

Co mówi ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa?

Nie bagatelizuj cyberataków!

Jak zadbać o kwestię cyberbezpieczeństwa?

Cyberbezpieczeństwo powinno być obecnie traktowane priorytetowo, zarówno w kontekście przedsiębiorstw jak i użytkowników prywatnych. Coraz więcej słyszy się bowiem o przykrych skutkach związanych z niedopatrzeniami w tej materii. Jak się przed tym uchronić? Punktem wyjściowym powinno być zatroszczenie się o backup danych. Zarówno wielu przedsiębiorców jak i użytkowników prywatnych podchodzi mocno optymistycznie do swoich danych, nie przykładając większej uwagi sporządzania kopii zapasowej. A szkoda – jednym z filarów zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w sieci jest właśnie gotowość do niemalże natychmiastowej kontynuacji pracy w przypadku utraty danych. Nie ryzykuj – cyberbezpieczeństwo powinno stanowić jeden z filarów Twoich działań, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Nie bagatelizuj cyberataków!

Wspomniana ustawa wskazuje na organizacje krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, a także definiuje szczegółowe obowiązki wszelkich podmiotów, które wchodzą w jego skład. Warto również wspomnieć o tym, że jest to pierwszy taki akt prawny na rodzimym gruncie. Reguluje on również sposób, w jaki wymienione wyżej podmioty będą pełnić funkcję kontrolną. Przedstawia także strategię dotyczącą odpowiednich działań z zakresu bezpieczeństwa w sieci na terenie naszego kraju.

Jak widać ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa to obszerne kompendium wiedzy wskazujące najlepsze kierunki działania, które pozwolą skutecznie ochronić się przed atakami hakerów.

Co mówi ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa?

Metody stosowane przez cyberprzestępców stają się coraz bardziej wyrafinowane. Bazują na socjotechnikach i innych mechanizmach, które mogą spodować zainfekowanie urządzenia. Dalsze scenariusze mogą być już rozmaite – począwszy od kradzieży danych, które mogą skutkować wyczyszczeniem konta lub zawartości dysku twardego. Z uwagi na to, że takie ataki będą stawały się coraz powszechniejsze – warto zawczasu podjąć odpowiednie działania, które zredukują przykre skutki takiego działania.

Postępująca digitalizacja ma swoje jasne i ciemne strony. W ramach tej mroczniejszej – nie sposób nie wspomnieć o kwestii bezpieczeństwa w sieci i opracowania środków zaradczych. 

Zobacz też: