Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

SmarTech mapa administracji

Cyberbezpieczeństwo Roadmap - Polska

Wybierz obszar, który Cię interesuje:
SmarTech mapa administracji

WOJEWÓDZTWO

Rada Województwa
Przewodniczący Rady Ministrów
Rada Ministrów
Władze centralne i biura rządowe
Marszałek
Wojewoda
Oddzielna Administracja Regionalna
SmarTech mapa administracji

POWIAT

Rada Powiatu
The Government of the District Administration

Prace zlecone
Zlecone Staroście

Jednolita Administracja Powiatu
W miastach na prawach powiatu funkcje i zadania powiatu należą do władz miasta
SmarTech mapa administracji

GMINA

Rada Powiatu
Do gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym lokalne prawo, niezastrzeżone przez ustalenia dla innych podmiotów.
Rada Gminy
SmarTech mapa administracji

POWIAT

SmarTech mapa administracji

GMINA