Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczny Samorząd |

Darmowa konsultacja i pomoc w uzyskaniu dofinansowania od 200 tys. zł – do 850 tys. zł.

Cyberbezpieczny Samorząd to bezpośrednie wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Kto może aplikować o grant?

– Jednostki samorządu terytorialnego

Jaka jest wysokość grantu? 

– Kwota grantu od 200 tys.zł do 850 tys.zł
Firma Smartech IT wspiera samorządy w obszarach wskazanych w grancie:
TECHNICZNYM
KOMPETENCYJNYM
ORGANIZACYJNYM

OBSZAR TECHNICZNY

Środki można przeznaczyć na:

Systemy bezpieczeństwa klasy SOC 
( zobacz nasz SOC > )

Zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania

Sprzedaż i wdrożenie urządzeń i oprogramowania cyber.

Rozwiązania ciągłego monitorowania bezpieczeństwa.

Usługi wsparcia realizowane przez  zewnętrznych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Wykonanie testów i audytów bezpieczeństwa.

OBSZAR KOMPETENCYJNY

Środki można przeznaczyć na:
Podstawowe szkolenia (lub dostęp do platform szkoleniowych) budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST.
Szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa.
Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcje personelu, w szczególności sposób postępowania specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI.

OBSZAR ORGANIZACYJNY

Środki można przeznaczyć na:

Audyt SZBI, audyt zgodności z wymaganiami KRI / uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów, (re)certyfikacja SZBI na zgodność
z normami.

Opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).
Wprowadzenie lub aktualizacja Polityk Bezpieczeństwa Informacji (PBI), analiza ryzyka (w tym opracowanie i wdrożenie metodyk), opracowanie procedur: obsługi incydentów, ciągłości działania i zarządzania kryzysowego, stosowania kryptografii, kontroli dostępu, bezpieczeństwa pracy zdalnej, używania urządzeń mobilnych itp.