Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

fundusze-eur-logo.png
flaga-pl.png
ue-logo.png

Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie dla gmin niezależnie od wielkości udzielane jest w formie grantów i może być przeznaczone na zadania wskazane poniżej.

Zadania kwalifikujące się do otrzymania grantu:

Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy

Zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy i nauki np. stacje robocze, skanery, podpisy kwalifikowalne, czytniki itp. oraz zakup usług chmury obliczeniowej:
  • zakup usług chmurowych. zakup usług SaaS umożliwiających zdalną pracę i wspierających realizację zadań opisanych w rozdziale „Ustawowe zadania gmin”; 
  • tworzenie środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (np.: Disaster Recovery, backup).

Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych

Zakup sprzętu IT np. laptopy, stacje robocze, monitory

Edukacja cyfrowa dla JST

Zakup szkoleń stacjonarnych lub on-line w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania, licencji, usług edukacyjnych w zakresie pozyskanych usług chmurowych (np.: szkolenia, warsztaty), szkolenia dla urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Cyberbezpieczństwo

W ramach kategorii obowiązkowe / obligatoryjne będzie przeprowadzenie technicznej JST zgodnie z zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej. Ponadto dopuszcza się zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup usług w tym zakup usług doradczych.

W celu dodatkowych informacji, ustalenia zakresu i bezpłatnej wyceny prosimy o kontakt

Omówienie regulaminu Konkursu Grantowego

Cyfrowa Gmina

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Żeby skorzystać z dofinasowania należy:

KROK 1

Omówienie regulaminu Konkursu Grantowego

Aby rozpocząć krok pierwszy należy się zarejestrować w tym celu proszę wejść na stronę http://cyfrowa-gmina.info
w czasie rejestracji będzie wymagane podanie danych kontaktowych oraz TERYT Gminy

KROK 2

Podpisać umowę z firmą audytorską KRI/KRD

Zgodnie z regulaminem §4 pkt.8. brzmiącym”
  • W ramach przyznanego Grantu obligatoryjna jest realizacja zadania związanego z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa, zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do dokumentacji konkursowej. Diagnoza cyberbezpieczeństwa powinna zostać przeprowadzona w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu…

Gmina ubiegająca się o grant musi wykonać obowiązkowy audyt KRI/KSC.
Warto za wczasu podpisać stosowną umowę ponieważ podmiotów startujących w konkursie jest ponad 3000 a ilość audytorów KRI/KSC jest ograniczona. Pamiętajmy iż Gmina będzie musiała wykonać audyt w przeciągu pół roku.

Warto też zauważyć że cena audytu to tylko 4950 PLN+VAT i jest rozliczana w grancie.

W tym miejscu proponujemy wykonanie audytu przez nasza firmę już teraz bez oczekiwania na ogłoszenie konkursu. Wystarczy że wypełnicie państwo formularz zgłoszeniowy.

Dodatkowa zachętą na wykonanie audytu już teraz jest to, iż w przypadku nieotrzymania grantu w konkursie “Cyfrowa Gmina” nie będziecie państwo musieli płacić nam za wykonany audyt, czyli będzie on zupełnie GRATIS!
Umowa może zostać rozwiązana przez zamawiającego bez skutków prawnych i finansowych.

KROK 3

Ubieganie się o grant

Po wypełnieniu niezbędnych danych i przesłaniu ich poprzez generator wniosków, na koncie pojawi się informacja o numerze rundy (granty będą rozdzielane w 3 rundach po 1000 gmin jadnoczesnie).

Zastaniecie państwo poinformowani o możliwości składania wniosku.

Tylko gmina uprawniona do składania wniosków w danej rundzie, będzie miała dostępną opcję: Nowy wniosek

KROK 4

Kwota grantu i jego rozdysponowanie

Generator w automatyczny sposób zsumuje zaplanowane koszty oraz wskaże kwotę dostępną do wykorzystania w ramach grantu.
Wnioskodawca zostanie poinformowany o wyniku oceny poprzez Generator wniosków oraz informacją na adres mailowy w terminie 30 dni od dnia zakończenia danej rundy.

KROK 5

Realizacja projektu

Gmina będzie mogła rozpocząć zamówienia na zasadach ogólnych na sprzęt i usługi do wysokości dofinasowania.

Nie czekaj zapisz się do kolejki na audyt dla projektu Cyfrowa Gmina już dzisiaj

Nasi audytorzy

Nasi audytorzy posiadają: Certyfikaty audytorów wiodącego akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji normy PN/EN ISO 27001, audytora wiodącego normy ISO 22301, Offensive Certified Security Professional.

DARIUSZ JĘDRYCZEK

SPECJALISTA DS. AUDYTU

RAY SYLVAIN

SPECJALISTA DS. AUDYTU

MAREK MIARA

SPECJALISTA DS. AUDYTU

BARTŁOMIEJ ŻAK

SPECJALISTA DS. AUDYTU

Smartech-IT

Firma Smartech-IT posiada wieloletnie doświadczenie współpracy z administracją samorządową zarówno w obszarze wdrażania bezpieczeństwa systemów IT, przeprowadzania audytów z zakresu cyberbezpieczeństwa jak również szkolenia pracowników oraz kadrę managerską z prawidłowych zasad cyberbezpieczeństwa w organizacji.

Zważywszy na stale rosnące zagrożenia związane z atakami hakerskimi w celu pozyskania danych chronionych prawem jak również wyłudzania i kradzieży olbrzymich kwot pieniędzy z samorządów proponujemy wsparcie naszych specjalistów w ramach 100% dofinasowania.

Hakerzy wykorzystują niewiedzę i niestety niską świadomość pracowników administracji samorządowej do realizowania skutecznych ataków na poszczególne jednostki. W ramach obowiązków i regulacji prawnych pełną odpowiedzialność na skradzione dane lub środki finansowe ponosi kadra managerska w jednostce samorządowej.

Diagnoza

Aby znacząco ograniczyć ryzyko potencjalnego ataku hakerów proponujemy Państwu w ramach naszych usług diagnozę cyberbezpieczeństwa Państwa Jednostki.
Diagnoza cyberbezpieczeństwa w ramach pozyskanych środków jest obowiązkowa bez względu na cel przeznaczonych środków wskazanych w punktach 1,2,3.
Smartech w ramach realizacji diagnozy rozszerzy jej zakres i wskażemy Państwu dodatkowo zagrożenia cyberbezpieczeństwa oraz skuteczne metody ich zniwelowania w trzech podstawowych obszarach: technicznym (IT), organizacyjnym (procedury, polityki, instrukcje) oraz poziomu świadomości Państwa pracowników na co dzień pracujących w systemach IT.

Szkolenia

Część wskazanych działań doskonalących w Państwa Jednostce może zostać również zrealizowana ze środków Cyfrowa Gmina, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, zakupy sprzętu i oprogramowania pozwalającego chronić jednostkę przed cyberatakami oraz doradztwo w zakresie wsparcia przy wdrożeniu zasad cyberbezpieczeństwa w Państwa jednostce.

Ze statystyk wynika że przeszkolenie pracowników na co dzień pracujących w systemach informatycznych (kadry, płace, księgowość, geodezja i inne)

tylko z podstawowej wiedzy o sposobach ataków i metodach ich zapobiegania pozwala na obniżenie prawdopodobieństwa skutecznego ataku o prawie 30%.

Strategia

Innym skutecznym sposobem zwiększenia odporności Państwa jednostki na ataki hakerów jest po przeprowadzeniu obligatoryjnej diagnozy cyberbezpieczeństwa wykorzystanie wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów do przygotowania optymalnego planu rozłożonego na kolejne lata w WPF wzmacniania odporności Państwa Jednostki na ataki hakerów. Niekoniecznie musicie Państwo w przeciągu jednego roku wydatkować olbrzymie środki żeby podnieść swoją odporność.
Niewłaściwe zaplanowane wydatkowania środków będzie skutkować budowaniem odporności w jednym obszarze o pozostawieniem miejsc ataku w innych obszarach. Przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów możecie Państwo otrzymać wsparcie w zakresie optymalnego planowania całego procesu wdrożenia cyberbezpieczeństwa w Waszej jednostce oraz również w ramach cyfrowej gminy pozyskać na takie doradztwo środki granowe.

Najczęstsze pytania

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

​​​Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z:

  • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
  • Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
  • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
Konkurs kierowany jest do wszystkich gmin w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich).
W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” każda Gmina może otrzymać dotacje od 100 000 do 2 000 000 PLN Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania będzie wskazana dla każdej gminy w dokumentacji konkursowej z chwilą uruchomienia naboru. Wzór wyliczenia kwoty.
Konkurs podzielony jest na 3 rundy po 1000 gmin, każda gmina będzie miała wyznaczoną dla siebie rundę, listę gmin w pierwszej rundzie będzie można poznać 18 października – wtedy też uruchomiony zostanie pierwszy nabór. Będzie on trwał 30 dni. O terminach kolejnych rund będziemy informować na bieżąco
Regulamin konkursu dostępny jest tutaj Strona poświęcona grantowi to https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina Ewentualne pytania dotyczące Konkursu Grantowego Wnioskodawcy mogą zgłaszać na adres e-mail: cyfrowagmina@cppc.gov.pl oraz na infolinię obsługiwaną przez Operatora pod nr: +48 42 631 21 05

Zobacz też: