Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Aktualności |

Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji - Podsumowanie Konferencji

W dniach 27-28 października mieliśmy przyjemność uczestniczyć w 7. Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji, ogólnopolskiej konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu sektora publicznego. Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego w sektorze publicznym.

Forum zgromadziło decydentów, specjalistów z urzędów administracji centralnej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT i bezpieczeństwo informacji, Inspektorów Ochrony Danych, ekspertów ds. bezpieczeństwa działów IT różnych instytucji publicznych, pełnomocników ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, pracowników spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za IT, a także audytorów wewnętrznych.


Tematyka Forum obejmowała zarówno kwestie techniczne dotyczące ochrony przed zagrożeniami z zewnątrz i wewnątrz, jak i organizacyjne.

W trakcie konferencji nasz reprezentant Dariusz Jędryczek przedstawiał temat Cyber Kill Chain – 7 etapów i procesów występujących podczas zaawansowanych ataków cybernetycznych,  były również poruszane kwestie, takie jak: analiza ruchu sieciowego w celu wykrycia podejrzanych połączeń z nieznanych adresów IP lub domen, a także zasady tworzenia kopii zapasowych danych w celu minimalizacji strat w przypadku utraty danych. 

Zobacz też: