Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Aktualności |

Forum CYBERSEC EXPO 2023

Rok 2022 był okresem niezwykłej agresji wobec Ukrainy, która była brutalna i bezprecedensowa. Jednakże, zamiast tracić nadzieję, podnosimy się z tych trudności, pokazując naszą siłę jedności oraz determinację do zwiększenia naszej odporności. Patrząc w przyszłość, czerpiemy cenne nauki z przeszłości i kierujemy nasze działania na rok 2023 ku hasłu „PARTNERSHIPS FOR CYBER RESILIENCE” – „Partnerstwa dla cyberodporności”.

W tym roku podejmujemy kolejny ważny krok w naszej misji budowania globalnej społeczności cyber. Nie ograniczamy się jedynie do słów, lecz przekuwamy je w czyny. Razem z przedstawicielami sektora publicznego, społeczeństwa obywatelskiego oraz firm z sektora prywatnego, dążymy do budowy silniejszych partnerstw, które przyczynią się do zwiększenia naszej cyberodporności.

Partnerstwo jest kluczowe w walce z dynamicznym zagrożeniem, jakim jest cyberprzestępczość. Współpraca między sektorem publicznym a prywatnym, oraz zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, stanowi fundament naszych działań. Każda ze stron wnosi unikalne perspektywy i kompetencje, które są niezbędne do skutecznego reagowania na zagrożenia cyfrowe.

Przez wzmacnianie partnerstw, budujemy mosty pomiędzy różnymi sektorami, współdzielimy wiedzę i doświadczenia. Wspólnie opracowujemy strategie, tworzymy narzędzia i rozwijamy technologie, które pomogą nam lepiej bronić się przed cyberatakami. Wiedząc, że zagrożenia są nieustannie ewoluujące, stawiamy na ciągłe doskonalenie naszych umiejętności i zdolności.

Podnoszenie świadomości jest również kluczowym elementem naszych działań. Dążymy do edukowania społeczeństwa na temat cyberzagrożeń i środków, jakie można podjąć, aby się przed nimi chronić. Przekonujemy, że każdy ma rolę do odegrania w tworzeniu bezpiecznej cyberprzestrzeni.

W roku 2023 kontynuujemy naszą misję, mając na uwadze nasze motto: „Partnerstwa dla cyberodporności”. Razem, jako globalna społeczność, stajemy się silniejsi i bardziej odporni na zagrożenia cybernetyczne. Poprzez współpracę, innowacje i edukację, budujemy przyszłość, w której cyberbezpieczeństwo staje się priorytetem dla wszystkich.

Zobacz też: