Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Oszacowanie

Przegląd

Role i obowiązki w organizacji
Porządek w organizacji
Governance
Regulacje
Compliance
Wytyczne
Polityka
Standardowe procedury operacyjne
Szkolenie
Zarządzanie kapitałem
Zarządzanie konfiguracjami

Działania

Szacowanie ryzyka
Poszukiwanie podatności
Testy penetracyjne
Raportowanie
Analiza wyników
Rekomendacje