Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Klienci
Infrastruktura Hybrydowa

Lokalni i mobilni

Zarządzanie klientami
devices
Zarządzanie IDAM
Szyfrowanie punktów brzegowych (EE)
Szyfrowanie punktów brzegowych (EE)
Zapobieganie wyciekom danych brzegu Edge (Edge DLP)
Wykrywanie i reagowanie na zagrożenia punktów brzegowych (EDR)
Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM)
Zarządzalna kontrola dostępu do sieci (NAC)
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)
Uwierzytelnianie urządzenia
Zarządzanie poziomem dostępu (PAM)
Dostęp zdalny Virtual Private Network (VPN)

Lokalna

Extranet / DMZ
Firewall
Zapobieganie włamaniom (IPS)
Filtrowanie stron internetowych
Zapobieganie wyciekom danych brzegu Edge (Edge DLP)
Ochrona poczty
Szyfrowanie portów bezpieczeństwa (SSL)
Firewall aplikacji webowej (WAF)
Monitorowanie intergralności danych (FIM)
Wykrywanie i reagowanie na zagrożenia punktów brzegowych (EDR)
Servers
Obrona punktu brzegowego (EP)
Zapobieganie wyciekom danych brzegu Edge (Edge DLP)
Wykrywanie i reagowanie na zagrożenia punktów brzegowych (EDR)
Monitorowanie intergralności danych (FIM)
Database Encryption
LAN / WLAN
Kontrola dostępu do sieci (NAC)
Access Control Lists (ACLs)
Wireless Intrusion Detection System (IDS)
Network Management System (NMS)

3rd Party Hosting
(Prywatna chmura)

Extranet / DMZ
Firewall
Obrona punktu brzegowego (EP)
Firewall aplikacji webowej (WAF)
Zapobieganie wyciekom danych brzegu Edge (Edge DLP)
Monitorowanie intergralności danych (FIM)
Servers
Obrona punktu brzegowego (EP)
Wykrywanie i reagowanie na zagrożenia punktów brzegowych (EDR)
Monitorowanie intergralności danych (FIM)
Szyfrowanie bazy danych
LAN / WLAN
Listy kontroli dostępu (ACL)

Publiczna chmura

Extranet / DMZ
Firewall
Zapobieganie włamaniom (IPS)
Zapobieganie utracie danych w chmurze
Firewall aplikacji webowej (WAF)
public cloud
Servers
Obrona punktu brzegowego (EP)
Wykrywanie i reagowanie na zagrożenia punktów brzegowych (EDR)
Monitorowanie intergralności danych (FIM)
Szyfrowanie bazy danych

Software as a Service
(SaaS)

Extranet / DMZ
Email Antimalware
Pojedyncze logowanie (SSO)
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)
Broker bezpieczeństwa dostępu do chmury (CASB)
saas