Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

McNeely Royal CEO TriShield Integrated Sceurity
CEO TriShield Integrated Sceurity

McNeely Royal

Założyciel TriShield Integrated Sceurity. Swoje doświadczenie w zakresie ochrony pracowników i klientów poprzez stosowanie środków zarządzania ryzykiem przekłada na rozwiązania, które każdej organizacji zapewnią cyfrowe bezpieczeństwo.
Kilka słów
Weteran armii Stanów Zjednoczonych (USA)
Doświadczenie
Ponad 13 doświadczenie we współpracy z federacją rządowych agencji wywiadowczych USA (Intelligence Community)
Praktyka
Jego specjalizacją jest zarządzanie bezpieczeństwem: personelu, fizycznym, informacyjnym i operacyjnym, a także analiza biometryczna.