Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

O firmie Smartech IT |

Smartech IT jest frmą wysokich technologii założoną w Polsce w 2017 r. Smartech-IT oferuje szeroko rozumiane usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, prowadząc klienta przez wszystkie fazy pozwalające podnieść bezpieczeństwo w organizacji.
Nasi eksperci z USA wspierają projekty w sektorze rządowym i militarnym przez ponad 15 lat.

Jak pracujemy 

Indywidualne podejście

Naszym priorytetem jest skoncentrowanie się na wysokiej jakości usługach związanych z ochroną cyber przestrzeni. Naszymi klientami są jednostki z sektora public oraz firmy komercyjne.

Smartech-IT zatrudnia specjalistów z Polski i USA co pozwala również wykorzystać doświadczenie z zakresu cyberbezpieczeństwa bazujące na doświadczeniach w USA.

O nas

W 2020 przystąpiliśmy do polskiego rządowego programu PWCyber.

Smartech IT koncertuje się na współpracy z agencjami rządowymi w tym z Departament Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Premiera Rady Ministrów (umowa PWCyber) dzieląc się doświadczeniem z zakresu procesu wdrażania w Polce zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

Nasi specjaliści wiedzą dokładanie, że właściwe wdrożenie cyberbezpieczeństwa to przede wszystkim świadomość najwyższego kierownictwa o zagrożeniach i sposobach włamań oraz stosowanych socjotechnikach w organizacji w celu złamania jej pracowników.

Nasze wieloletnie doświadczenie jest cenne do wskazania optymalnej ścieżki wdrożenia cyberbezpieczeństwa w Polskich przedsiębiorstwach oraz jednostkach publicznych, takich jak urzędy, szpitale.

Nasi Klienci |

Cyberbezpieczeństwo w urzędach

Zobacz wywiad z naszym ekspertem Dariuszem Jędryczkiem / Doradca Zarządu Ds. Cyberbezpieczeństwa Smartech IT / IV Krajowy Kongres Sekretarzy 2019

Security Operations Center 

Własny SOC

Smartech-IT wybudował wałasny, nowoczesny SOC (Security Operations Center) wraz z zapleczem treningowym i rozpoczęło oferowanie usług z zakresu monitorowania bezpieczeństwa, wsparcia klientów przy podjętej próbie ataku a także stałego wzmacniania odporności naszych klientów w różnych działania.

Smartech obecnie rozwija usługi SOC ze względu działania wojenne w Ukrainie i zwiększenia się liczby poważnych ataków hakerskich w wielu sektorach również w Polsce. 

Nasza aktywność 

Szkolenia

Zajmujemy się i stale doskonalimy szkolenia zarówno uświadamiające jak i specjalistyczne dla managerów w administracji. Przygotowane przez nasz szkolenia pozwalają już na samym początku podnieść poziom bezpieczeństwa w organizacji o około 30%.

Wiele organizacji po przeprowadzonych szkoleniach potwierdzało pozytywny wpływ szkoleń zarówno w zakresie samego uświadomienia zagrożeń jak i odpowiednio przygotowanie kardy zarządzającej do uczestniczenia w procesach bezpieczeństwa w organizacji.

Nasza aktywność

Konferencje

Uczestniczymy również w konferencjach skierowanych do administracji i sektora zdrowia na których prezentujemy informacje wynikające z przepisów w tym zakresie oraz wykorzystywane przez hakerów podatności oraz informujemy jak można unikać zagrożeń w cyberprzestrzeni. Chcemy również zakresie uświadamiania wspierać jednostki rządowe odpowiedzialne za realizacje przepisów polskich i unijnych związanych z cyber ochroną naszego kraju.

W ramach całego szeregu działań związanych z uświadamianiem i wsparciem sektora public chcemy rozwijać dziedzinę związaną z audytowaniem podmiotów, weryfikacją wdrożeń poaudytowych wspierając w ten sposób naszych klientów w prawidłowej realizacji zaleceń związanych z bezpieczeństwem. Chcemy również oferować naszym klientom przeprowadzenie całego procesu optymalnego wdrożenia, migracji lub podniesienia poziomu jakości systemów cyberbezpieczeństwa z uwzględnieniem innych wymogów w tym również RODO.