Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Aktualności |

Smartech-IT przystąpił do programu PWCyber.

W czerwcu 2020 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Cyfryzacji Panem Markiem Zagórskim a prezesem Smartech-IT. Porozumienie podpisane zostało elektronicznie, a Smartech‑IT jest kolejną Polską firmą obok Krypton, która znalazła się w gronie takich gigantów IT jak IBM, Cisco, Dell. Deklarując uczestnictwo w ogłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji Programie Wsparcia w Cyberbezpieczeństwie Smartech‑IT zobowiązał się do wymiany doświadczeń budowanych ponad 15 lat w administracji i armii w USA przez głównego udziałowca Smartech-IT Pana Raynolda Sylvain. Program jest przedsięwzięciem niekomercyjnym o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego.
Polska jest na początku drogi związanej z budowaniem silnego zintegrowanego systemu cyberbezpieczeństwa obejmującego wszystkie szczeble administracji rządowej i samorządowej. Cyberbezpieczeństwa które opera się nie tylko na rozwiązaniach technologicznych czy regulacjach prawnych ale przede wszystkim konsekwentne budowanej świadomości urzędników i obywateli. 

Zobacz też: