Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Aktualności |

UE Przygotowuje Się do Odpowiedzi na Wrogą Propagandę

Parlament Europejski zdecydowanie potępił rosnącą agresję ze strony Rosji, Chin, Iranu i Korei Północnej, które dążą do podważenia podstaw i zasad demokracji europejskich, jak również suwerenności wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego.

Analizując najnowsze wysiłki UE w zwalczaniu wrogiej propagandy ze strony państw trzecich, europosłowie wzywają państwa członkowskie do rozważenia stworzenia solidnego ramowego prawnego zarówno na poziomie UE, jak i międzynarodowym w celu przeciwdziałania hybrydowym zagrożeniom.

Radzenie sobie z Rosją

W rezolucji, przyjętej przez 489 głosów za, 148 przeciw i 30 wstrzymujących się, europosłowie chcą „zwiększyć świadomość na temat kampanii dezinformacyjnych prowadzonych przez Rosję, jako głównego źródła dezinformacji w Europie”. Wzywają UE do rozbudowy istniejącego od 2015 roku East StratCom Task Force w pełnowartościową strukturę w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, aby skutecznie przeciwdziałać wrogiej propagandzie ze strony Rosji.

Pociąganie do odpowiedzialności dostawców, identyfikacja właścicieli

Europosłowie domagają się regulacji prawnych dla firm mediów społecznościowych, usług kurierskich i dostawców wyszukiwarek. Firmy, które nie usuwają skutecznie systemowych fałszywych informacji, powinny ponosić konsekwencje. Ponadto, organy ścigania powinny być w stanie zidentyfikować i zlokalizować autorów i sponsora zamieszczanych treści politycznych.

Ochrona wyborów

Europosłowie stanowczo potępiają ingerencję stron trzecich w wybory i referenda. Państwa członkowskie są zachęcane do zmiany przepisów wyborczych umożliwiających aktywne przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z kampanii dezinformacyjnych, ataków cybernetycznych, cyberprzestępczości i naruszeń wolności słowa podczas głosowania.

Państwa członkowskie powinny wspierać kraje stowarzyszone z UE i Bałkany Zachodnie, aby zapewnić skuteczną obronę ich procesów wyborczych przed szkodliwymi działaniami propagandowymi.

W głosowaniu we wtorek Parlament przyjął również ustawę chroniącą majowe wybory europejskie przed nadużyciami danych, na podstawie wyników związanych z referendum w sprawie Brexitu w Wielkiej Brytanii i aferą Facebooka/Cambridge Analytica. Nowe przepisy wprowadzają sankcje finansowe wobec europejskich partii politycznych i fundacji, które celowo nadużywają danych osobowych w kampaniach wyborczych do Parlamentu Europejskiego.

Zacytowana wypowiedź Raportera Anny Elżbiety Fotygi (ECR, PO):
„Dezinformacja truje serca i umysły. Nie możemy dłużej zaprzeczać faktu, że nasze instytucje i społeczeństwa są celem wrogiej propagandy Kremla, która jest częścią szerszej strategii. Na szczęście jesteśmy bardziej doświadczeni, zdeterminowani i zjednoczeni, aby przeciwdziałać takim działaniom. Nasza odpowiedź zależy od społeczeństw odporncyh, transparentnych mediów oraz promowania pluralizmu, unikając przy tym cenzury.”

Zobacz też: