Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Detect . Defend . Disseminate . Destroy . Regroup . Reforge

Filozofia 4D-R2 / 01. WYKRYWANIE

01
Wykrywanie (tu jesteś)
wewnętrzne / zewnętrzne zagrożenia i słabości
personel, informacje, własność intelektualna i zasoby organizacji.
Szczegółowe informacje o incydencie dla upoważnionego personelu w celu uzyskania dalszych instrukcji
Zagrożenia wewnętrzne / zewnętrzne.
IT/Cyber personel, kadra zarządzająca, C-Suite.
Zasady organizacji, szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i infrastruktury
01
Wykrywanie

wewnętrzne / zewnętrzne zagrożenia i słabości.

02
Obrona

personel, informacje, własność intelektualna i zasoby organizacji.

03
Rozpowszechnianie

Szczegółowe informacje o incydencie dla upoważnionego personelu w celu uzyskania dalszych instrukcji

04
Eliminacja

Zagrożenia wewnętrzne / zewnętrzne.

05
Przegrupowanie

IT/Cyber personel, kadra zarządzająca, C-Suite.

06
Modyfikowanie

Zasady organizacji, szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i infrastruktury

Wewnętrzne / zewnętrzne dla ORG

Działania

Poszukiwanie podatności
Baselining
zarządzanie informacjami bezpieczeństwa oraz zarządzanie zdarzeniami (SIEM)
Skanowanie zagrożeń
Analiza kodu

Badania

Globalne incydenty
Kanały branżowe
Fora dostawców

ORG i biura

Struktura

Oszustwo / Honeypots
System wykrywania włamań do sieci (NIDS)
System wykrywania włamań hosta (HIDS)
System ochrony sieci bezprzewodowych (WIDS)
System wykrywania / zapobiegania włamaniom (IDS / IPS)
Ochrona przed szkodliwym orpogramowaniem