Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Zarządzanie zgodnością
ISO i RODO

mic logo 1
Smartech-IT wspiera klientów we wdrażaniu polityk i procedur dotyczących oficjalnych certyfikatów ISO 27001.
Smartech-IT zapewnia usługi zgodności i certyfikacji norm ISO i RODO.

Usługi |

ISO 27001
ISO 27001 to uznana na całym świecie norma określająca wymagania dotyczące tworzenia ram opartych na ryzyku w celu inicjowania, wdrażania, utrzymywania i zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.
ISO 22301
Norma ISO 22301 określa wymagania dla systemu zarządzania ciągłością w celu zapobiegania incydentom, zmniejszenia prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz dopilnowania ciągłości pracy w przypadku incydntu.
ISO 9001

ISO 9001 to zestaw uznanych na całym świecie standardów zapewniania i zarządzania jakością.

RODO
Smartech-IT wspiera klientów w przestrzeganiu przepisów w zakresie prywatności danych RODO.

ISO 27001 

Bezpieczeństwo informacji

Smartech-IT wspiera klientów we wdrażaniu polityk i procedur dotyczących oficjalnych certyfikatów ISO 27001. 

Usługa certyfikacji ISO 27001 obejmuje formalne raporty na zakończenie każdego etapu przeglądów certyfikacyjnych i nadzorczych.

1/6
Zasady bezpieczeństwa
2/6
Organizacja InfoSec
3/6
Zarządzanie aktywami
4/6
Kontrola dostępu
5/6
Kryptografia
6/6
Zarządzanie incydentami InfoSec

ISO 22301 

Zarządzanie ciągłością

Incydenty przybierają różne formy, od katastrof naturalnych na dużą skalę i aktów terroru po wypadki związane z technologią i incydenty środowiskowe.

Większość przypadków to drobne incydenty, ale mogą mieć one znaczący wpływ na proces, co sprawia, że ​​zarządzanie ciągłością działania jest zawsze istotne.

ISO 9001

Zarządzanie jakością

ISO 9001 to zestaw uznanych na całym świecie standardów zapewniania i zarządzania jakością .

Opublikowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, ma na celu zachęcenie do produkcji towarów i usług, które spełniają akceptowalny na całym świecie poziom jakości.

1/6
Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
2/6
Rozwój i konserwacja systemu
3/6
Zarządzanie incydentami InfoSec
4/6
Zgodność
5/6
Kontekst organizacji
6/6
Przywództwo

RODO 

Ochrona danych osobowych

Smartech-IT wspiera klientów w przestrzeganiu przepisów w zakresie prywatności danych RODO. 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to najsurowsze prawo dotyczące prywatności i bezpieczeństwa na świecie.

Chociaż zostało opracowane i uchwalone przez Unię Europejską, nakłada obowiązki na organizacje w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że celują lub zbierają dane dotyczące osób z UE.

1/6
Odpowiedzialność administratora
2/6
Ochrona danych w fazie projektowania i domyślnie
3/6
Bezpieczeństwo przetwarzania
4/6
Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego
5/6
Powiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą
6/6
RODO - Ocena wpływu na ochronę danych