Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo |

mic logo 1
Cyberbezpieczeństwo polega na ochronie infrastruktury cyfrowej i fizycznej, systemów, danych i personelu przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Pomagamy ochraniać informacje, dane, własność intelektualną i fizyczną naszych klientów.

Usługi Cyber |

Centrum bezpieczeństwa
 • Monitorowanie bezpieczeństwa (SOC)
 • Zarządzanie zagrożeniami
 • Zarządzanie podatnościami
 • Bezpieczeństwo sieci
 • Zarządzanie dziennikami

Dowiedz się więcej →

Usługi doradcze
 • Testy penetracyjne
 • Oceny ryzyka cyberbezpieczeństwa
 • Reagowania na incydenty

Dowiedz się więcej →

ISO i RODO
 • ISO 27001
 • ISO 9000
 • RODO

Dowiedz się więcej →

Audyty
 • Audyty bezpieczeństwa informacji na bazie normy ISO 27001
 • Diagnozy cyberbezpieczeństwa na dowolnym poziomie
 • Dla administracji audyty KRI
 • Przeprowadzenie pentestów w uzgodnionym zakresie
 • Audyty związane z możliwością odzyskiwania danych po ataku lub uszkodzeniu
 • Audyt dojrzałości organizacji do współpracy z zewnętrznym SOC

Dowiedz się więcej →

Szkolenia
 • Dla pracowników
 • Dla kadry managerskiej
 • Cyberhigiena
 • Szkolenia profilowane dla administracji i firm komercyjnych
 • Efektywna współpraca organizacji z Secure Operations Center (SOC)

Dowiedz się więcej →

Odzyskiwanie danych

RANSOMWARE - Działania prewencyjne i odzyskiwanie danych po atakach hakerskich

 • Znajdowanie i naprawianie luk w zabezpieczeniach
 • Wykrywanie i reakcja
 • Wdrożenie planu zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa i usługa przywracania danych

Dowiedz się więcej →

Centrum Bezpieczeństwa

SOC – Stały monitoring 

Prowadzimy centrum cyberbezpieczeństwa IT. Monitorujemy bezpieczeństwo i badamy zdarzenia w trybie 24/7/365 według ustalonych scenariuszy, eliminujemy fałszywe alarmy (false positives), kategoryzujemy i określamy priorytety incydentów (triage).

Platforma bezpieczeństwa SmartSOC wykrywa i bada włamania, tożsamości i priorytetyzuje luki w zabezpieczeniach oraz monitoruje środowiska chmurowe i lokalne.

Rozwiązania IT 

Strategia 4D – R² |
SMARTECH-IT wykorzystuje technologię 4D-R² do wykrywania, obrony, rozpowszechniania, niszczenia, przegrupowania i przeforsowania, aby zapewnić maksymalną ochronę swoim klientom i ich zasobom.
Detect
 • Wykrywamy anomalie
 • Śledzimy przeciwników w cyklu wywiadowczym.
 • Określamy najlepszy sposób działania.
 • Dzielimy się danymi wywiadowczymi.
 • Uzbrajamy klienta w narzędzia redukujące pętlę OODA.
Defend
 • Ciągłe przygotowanie na nieoczekiwane ( praktyka i ćwiczenia).
 • Gotowość do ochrony.
 • Gotowość do eskalacji.
 • Doskonalenie umiejętności i szkoleń.
 • Doskonalenie narzędzi i technik.
Disseminate
 • Udostępnianiamy informacje o zagrożeniach zaufanym organom, na wymaganym poziomie zaufania, aby zapewnić zaangażowanie odpowiednich zasobów.
 • Budujemy doświadczenie i zasoby w zależności od przeciwnika i ryzyka (zagrożenie x prawdopodobieństwo x skutki).
 • Decentralizujemy dane i informacje.
 • Przygotowujemy plan reorganizacji strategii cyberbezpieczeństwa.
 • Przygotowujemy klienta do składania raportów ze zdarzeń.
Destroy
 • Zapewniamy dokładną identyfikację przeciwników i określamy, które zdolności należy ograniczyć lub przekierować.
 • Współpracujemy z różnymi sekcjami, aby rozwijać zdolności reagowania.
 • Pracujemy nad określeniem najlepszej metody eliminacji zagrożenia (legalną i sankcjonowaną).
 • Współpracujemy z zaufanymi organami, aby zapewnić szybkie odzyskiwanie z każdego scenariusza przypadku (ataków wielokierunkowych i dywersyjnych).
Regroup
 • Utrzymujemy bezpieczeństwo poprzez ćwiczenia i ciągłą praktykę.
 • Opracowujemy plany awaryjne dotyczące utraty aktywów.
 • Opracowujemy przejrzystą hierarchię przywództwa i ról oraz ich rotacje.
 • Uczymy jak odzyskać równowagę po awarii.
 • Identyfikujemy wszystkie zależności i opracowujemy odpowiednią reakcję na straty, aby utrzymać komunikację i finanse na minimalnym poziomie.
Reforge
 • Utrzymujemy łańcuch rekrutów i mentorów.
 • Ustanawiamy nową bazę operacyjną, nawet jeśli ataki są na poziomie osobistym.
 • Stawiamy na kształcenie i rozwój zawodowy.
 • Uczymy jak utrzymywać rezerwy, aby zespół mógł zostać odbudowany, nawet w ataku totalnym.
 • Przygotujemy Cię na zmiany kodu, adresów IP i dostawców Internetu, jeśli jest to wymagane.
 • Dopilnujemy zachowania kopii zapasowych.

Ataki hakerskie |

Ataki mogą być uruchamiane przez każdego z dowolnego miejsca na świecie. Może to być zarówno wykfalifikowany haker pracujący na zlecenie rządu innego państwa ale też osobę naprawiającą kserokopiarki, która wkłada chip do urządzenia wielofunkcyjnego w biurze, czy pracownika, który wkłada pamięć flash do komputera stacjonarnego podłączonego do sieci.