PROJEKT UNIJNY

Projekt finansowany przez Unię Europejską

SmartDoc to platforma, która pozwala użytkownikom przygotować a następnie wysłać do podpisu do partnerów biznesowych, szereg różnorodnych dokumentów, tworzonych automatycznie na podstawie algorytmów AI i ML.

Realizacja projektu jest prowadzona z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie nowej technologii tworzenia i zarządzania dokumentami elektronicznymi w oparciu o synergię technologii SmartContracts i sztucznej inteligencji (AI), w tym uczenia maszynowego (ML)”.

fundusze-eur-logo
flaga pl
Dolny-Slask-logotyp-kolor-jpg-zip
ue-logo
about us

Opis Projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie prac rozwojowych nad opracowaniem nowatorskiej technologii tworzenia i zarządzania dokumentami elektronicznymi w oparciu o synergię technologii SmartContracts(SC) i sztucznej inteligencji (AI) w tym uczenia maszynowego (ML).

Realizacja projektu ma na celu przeprowadzenie prac rozwojowych nad zaprojektowaniem prototypowego systemu, który połączy w sobie możliwości jakie niesie ze sobą technologia SamrtContracts i blockchain oraz sztuczna inteligencja (w tym uczenie maszynowe). To nowatorskie, eksperymentalne połączenie technologii, w oparciu o nowe algorytmy będzie według wiedzy Smartech IT pierwszym tego typu opracowaniem, które ma z jednej strony odpowiedzieć na pytanie o to jak daleko możliwa jest synergia tych technologii, a z drugiej strony ma być odpowiedzią na potrzeby światowego rynku, który w ostatnim czasie jeszcze bardziej potrzebuje zautomatyzowanych, a jednocześnie bezpiecznych technik dotyczących dokumentów elektronicznych.

FAZY PROJEKTU

TECHNOLOGIA

BEZPIECZEŃSTWO

Gwarantujemy zaawansowane bezpieczeństwo dzięki protokołowi zaufania i przechowywanie danych dokumentów przy użyciu technologii blockchain dla wszystkich dokumentów. Opracowywana technologia jako innowacja produktowa/usługowa w skali światowej, będzie mogła być wykorzystywana do zdalnego i zautomatyzowanego tworzenia dokumentów elektronicznych i dalszego zarządzania nimi, przy jednoczesnej gwarancji niezmienności treści po ich zatwierdzeniu, poprzez wykorzystanie technologii blockchain.
01.
Cyfrowy Kod QR
Kod QR jest dodawany na każdej stronie ścieżki audytu. Tego kodu QR można użyć do zweryfikowania autentyczności dokumentu.
02.
Geolokalizacja
Technologia geolokalizacji wykorzystuje GPS, wbudowane we wspólne urządzenia w celu ustalenia, gdzie znajdują się kontrahenci.
03.
Historia Śladu Audytu
Z każdym podpisanym dokumentem powiązana jest historia śladu audytu, która zawiera listę wszystkich ważnych zdarzeń w cyklu życia dokumentu.
04.
Blokada Dokumentu
Żadna ze stron nie może dokonywać dodatkowych edycji wykonanego dokumentu, ponieważ jest on opatrzony podpisem cyfrowym.
Role w procesie

Wybierz, czy partner powinien edytować, zatwierdzać i podpisywać lub otrzyma jedynie kopię podpisanego dokumentu.

Podpisy i inicjały

Podpisy można umieszczać w dowolnym miejscu dokumentu lub w predefiniowanych polach podpisu. Co więcej, możesz przypisać pola podpisu do dowolnego partnera w tym procesie.

Edytor Wizualny

Dostosuj lub usuwaj pola, takie jak tekst, podpis, data i inne. Zmieniaj ich wygląd, rozmiar…

Porównaj zmiany

Użytkownicy mogą wyszukiwać i porównywać wersje dokumentów na dowolnym etapie cyklu życia dokumentu.

Negocjacje

Negocjuj warunki. Edytuj, śledź i akceptuj lub odrzucaj zmiany wprowadzone przez partnerów przed podpisaniem.

Integracja z chmurą

Aplikacja jest integrowana z: Box, Dropbox, OneDrive i Google Drive. Umożliwia to importowanie i eksportowanie dokumentów od swoich ulubionych dostawców pamięci masowej w chmurze.

Jeżeli masz pytania o cyberbezpieczeństwo
w firmie - napisz do nas!