Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Ransomware |

mic logo 1
Zrozumienie schematu i struktury ataku ransomware pomaga zidentyfikować potencjalne luki w polityce i procedurach bezpieczeństwa, co może pomóc w poprawie kontroli i zmniejszeniu ryzyka ataku.
Działania prewencyjne i odzyskiwanie danych po atakach hakerskich

Usługi |

Identyfikacja i ochrona
Znajdowanie i naprawianie luk w zabezpieczeniach.
Wykrywanie i reakcja
Ekosystem i platforma analizy zagrożeń
Odzyskiwanie
Wdrożenie planu zatrzymania rosprzestrzeniania się wirusa i usługa przywracania danych

Jak pracujemy 

Czym jest ransomware i jak się rozprzestrzenia?

Podobnie jak w przypadku wielu innych rodzajów ataków, użytkownik jest zwabiony do niezamierzonego zainstalowania złośliwego oprogramowania na swoim komputerze, w tym przypadku złośliwym oprogramowaniem jest program ransomware.

Złośliwe treści e-mail, takie jak zainfekowane załączniki lub klikalne linki do zainfekowanych adresów URL, to dwie popularne metody uruchamiania instalacji oprogramowania ransomware. 

Jak pracujemy 

Odzyskujemy dane po ataku wirusów typu ransomware:

z nośników
dyski HDD, SSD, telefony, przenośne pamięci, taśmy
z macierzy
Raid 0, 1, 5, 10, 6 itp. (niezależnie od ich uszkodzenia)
ze środowisk wirtualnych
maszyny, dyski wirtualne
z systemów sieciowych
np. SAN, NAS
Identyfikacja i ochrona
W ciągu ostatnich lat zgłoszono wiele różnych rodzajów ataków ransomware. Najpopularniejsze wykorzystują szyfrowanie, aby przechowywać cenne pliki danych jako „zakładników” i wymusić wpłacenie okupu. Zrozumienie schematu i struktury ataku ransomware pomaga zidentyfikować potencjalne luki w polityce i procedurach bezpieczeństwa, co może pomóc w poprawie kontroli i zmniejszeniu ryzyka ataku.
Współpraca I Plan Bezpieczeństwa Poczty E-Mail
Wdrożenie najlepszych rozwiązań w zakresie poczty e-mail i współpracy w celu utrudnienia atakującym ich nadużywania, a jednocześnie umożliwienie użytkownikom wewnętrznym łatwego i bezpiecznego dostępu do zawartości zewnętrznej.
Plan Ochrony Punktów Końcowych

Klienci + Serwery + Przeglądarki

Wdrażaj odpowiednie funkcje zabezpieczeń i rygorystycznie przestrzegaj najlepszych praktyk w zakresie konserwacji oprogramowania dla komputerów i aplikacji, nadając priorytet aplikacjom i systemom operacyjnym serwera/klienta bezpośrednio narażonym na ruch internetowy i zawartość

Plan Zabezpieczeń Dostępu Zdalnego

RDP, VPN, VDI itp.

Postępuj zgodnie z najlepszymi praktykami dotyczącymi zabezpieczeń zerowego zaufania w przypadku rozwiązań dostępu zdalnego do wewnętrznych zasobów organizacji

Plan Ochrony Konta

Uwierzytelnianie bez hasła / wieloskładnikowe, bezpieczeństwo haseł, wykrywanie i inne.

Zaczynając od administratorów o krytycznym wpływie, rygorystycznie przestrzegaj najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa kont, w tym korzystania z uwierzytelniania bez hasła lub uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA).

Plan Dostępu Uprzywilejowanego

Silna ochrona praw administracyjnych i użytkowników o znaczeniu krytycznym dla firmy.

Wdrożenie kompleksowej strategii w celu zmniejszenia ryzyka naruszenia bezpieczeństwa dostępu uprzywilejowanego.

Plan Ochrony Danych Ransomware
Wdrożenie ochrony danych w celu zapewnienia szybkiego i niezawodnego odzyskiwania po ataku ransomware + blokowanie niektórych technik
Bezpieczny Plan Tworzenia Kopii Zapasowych

Upewnij się, że tworzone są kopie zapasowe krytycznych systemów, a kopie zapasowe są chronione przed celowym usunięciem/szyfrowaniem przez atakującego.

Plan Wykrywania I Reagowania

Szybka eksmisja w celu ograniczenia ryzyka

Zapewnij szybkie wykrywanie i korygowanie typowych ataków na punkty końcowe, pocztę e-mail i tożsamość

Stan Bezpieczeństwa I Plan Zarządzania

Utrzymuj i zwiększaj ulepszenia, zapewnij pokrycie zasobów

Aktywnie odkrywaj i stale ulepszaj stan bezpieczeństwa swojego środowiska

Plan Programu/Procesów Organizacyjnych

Buduj pamięć mięśniową i toruj drogę

Zaktualizuj procesy organizacyjne, aby zarządzać głównymi zdarzeniami ransomware i usprawnij outsourcing, aby uniknąć tarć.