Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Aktualności |

CYFROWA GMINA – dofinansowanie na cyfryzację dla świętokrzyskich samorządów.

Samorządowcy z gminy Chęciny odebrali promesy na realizację programu Cyfrowa Gmina w kwocie 29 mln zł. Program zakłada wspieranie samorządów w rozwoju cyberbezpieczeństwa. Gminy mogą otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu IT, licencji e-usług, wsparcie pracy i edukacji zdalnej oraz poprawę cyberbezpieczeństwa systemów IT. Czas na rozliczenie się z dofinansowania upływa z końcem 2023 roku. Wsparcie zostało podzielono w oparciu o dwa kryteria: liczbę mieszkańców oraz wysokości dochodów samorządu. Saqmorządy otrzymają dotaje od 100 tysięcy do 2 milionów zł be wkładu własnego.

„Program finansowany jest z funduszy europejskich, w ramach programu React-EU. Co bardzo istotne. Te środki mogą być przeznaczone na zrefinansowanie wydatków, które zostały już poniesione od początku pandemii. Wiemy, że państwo bardzo wiele wydatków już ponieśliście. Trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie samorządu bez narzędzi informatycznych w trackie pandemii Covid-19”
– sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński. 


*źródło: portalsamorzadowy.pl

Zobacz też: