Smartech-IT Cyberbezpieczeństwo

Aktualności |

Pieniądze dla samorządów na informatyzację urzędów.

51 mln zł w formie symbolicznych czeków otrzymali przedstawiciele 71 samorządów z województwa lubelskiego w ramach programu Cyfrowa Gmina.
W ramach programu samorządy mogą otrzymać około 1mld zł. Pieniądze mogą być przeznaczone na zakup oprogramowania, sprzętu lub organizację szkoleń. Dofinasowanie może dotyczyć wydatków poniesionych od początku pandemii. Gmina Siemień otrzymała ponad 133 tysięcy na zakup serwerów, sprzętu i usprawnienie komunikacji pomiędzy gminą a mieszkańcami natomiast Chełm 1,8mln zł. „Wszyscy ci, którzy inwestowali przez ostatnie półtora roku mogą pokryć wydatki, które już ponieśli” – powiedział i zwrócił się do zgromadzonych na sali samorządowców.
„To państwo najlepiej wiecie jak te środki wydać. Jestem przekonany, że realizując ten program sprawicie, że wasze gminy będą cyfrowe, frontem do obywateli, z wygodnymi usługami, z dużymi możliwościami, a także zapewniające pełen poziom bezpieczeństwa dla waszych obywateli, pracowników i informacji, które w tych systemach przechowujecie” – sekretarz stanu ds. cyfryzacji KPRM Janusz Cieszyński

Obowiązkowa Diagnoza cyber bezpieczeństwa

Dofinansowanie dla gmin niezależnie od wielkości udzielane jest w formie grantów i może być przeznaczone na zadania wskazane poniżej.

Zobacz też: